Addictological practice - Consultation, Therapy, Special Education Adiktologická praxe - Konzultace, Terapie , Speciální pedagogika

individual consultations
 
therapy
 
diagnosis
 
CBT therapy
 
social counseling
 
addiction services
 
build menus
 
bodytherapy
 
The price of a consultation 1000, - CZK 55 min.In the case of family counseling 1400, - CZK 90 min
 
Individuální konzultace

Terapie

Diagnostika

KBT terapie

Sociální poradenství

Adiktologické služby

Sestavení jídelníčků

BodyTerapie

                  Cena jedné konzultace 1000,- Kč       55 min.                                                

V případě rodinného poradenství 1 400,- Kč  90 min

 

Diagnostika poruch učení

Práce s dětmi

Posilování jemné, hrubé motoriky

Posilování předškolních kompetencí

Práce s rodiči

Sociální práce

Poradenství pro pedagogy a odborníky

 

Cena konzultace a vstupní zhodnocení dítěte 1000,- Kč 90 - 120 min

Další práce s dítětem 350,-  - 500,- Kč 55 min.

                                                                                                 Práce s rodiči 1000,- Kč při vytvoření Individuálního plánu a                                                                                                

                                                                                         Individuální plán 500,- Kč

Diagnosing Learning Disabilities
 
Working with children
 
Strengthening fine, gross motor skills
 
Strengthening pre-school skills
 
Working with parents
 
social work
 
                                                                                                                  Advice for educators and professionals
 Price consultation and input evaluation of the child 1000  90 to 120 min
 
Further work with the child 350, - 500, - CZK 55 min.
Work with parents in 1000, - CZK for creating an individual plan and continuous cooperation 450, - CZK
 
                                                                                                    Individual Plan 500, - CZK

We are prepar find solution for your problem with mental stability

We offer professional services with dependency problems

Family counseling

Individul therapy

Family therapy 

Group therapy

We offer services to people with neurotic anxiety

therapy takes place in these languages:

English

French

Germany

Arabic

Czech

Russian