Kontakt Addiction and Mental helath

Duševní zdraví, závislost a její řešení 


Litevská 1047/8
10100 Praha 10

Tel.: 603291593, 272 111 704

Mgr. Simona Sedláčková MSc. MHA MPH

Public health, hterapist, addictionologist and special education psychologist 

Mgr. Kateřina Hošková

terapeut, adiktolog, psycholog, speciální pedagog

Mgr. Alena Keblová

speciální pedagog

Bc. Petra Mládková

lektor pohybových aktivit, pedagog

Martin Lochman

Ing. Lumír Hřebík

koordinátor

E-mail: hammam@centrum.cz

IČ: 65244566

Kontaktujte nás